פה לאוזן חברת המבצעים וההטבות הגדולה בישראל!

כניסה למערכת הניהול

Quote

החלום אינו נבדל כל כך מן המעשה כפי שיש סבורים. כל מעשה האדם
היו קודם לכן חלום ויהיו אחר כך לחלום

~ בנימין זאב הרצל ~
Next